Return to Catalog

Earrings

T18
NA56
T96
NA57
OV4
OV2
OV1
V80
2 in L x 3/4 in W NA31
2 in L x 3/4 in W
V84
V35
NA33
1 1/4 in L x 3/4 in W CM35
1 1/4 in L x 3/4 in W
CD23
CD31
S73
V81
T77
S61
E31
AV2
E45
CD21
S60
CM16
CD30
OC12
CD20
T19
T95
V40
KH15
E50
E51
KH20
E7
ST11
E35-Black Dial and Bee Earring
S87-Green Flower Earring
S85-Red Flower Earring
S86-Blue Flower Earring
OC9- Blue Turtle Earring
J8- Two Toned Heart Earring
NA61-Blue Dragonfly Earring
S89-Yellow Circle Bee Earring
NA48
NA49
NA13
NA12
NA42
V33
AV6
E40
V32
ST21
AV1
T30
T31
OC8
CM3
T2
T1
1 5/8 in. L x 3/8 in. W T8
1 5/8 in. L x 3/8 in. W
2 in. L x 3/4 in. W DW9
2 in. L x 3/4 in. W
2 in. L x 3/4 in. W DW10
2 in. L x 3/4 in. W
2 in. L X 7/8 in. W ST10
2 in. L X 7/8 in. W
2 3/8 in. L x 1 in. W DW20
2 3/8 in. L x 1 in. W
2 3/4 in. L  x 2 in. W LF28
2 3/4 in. L x 2 in. W
2 1/4 in L x 1 1/4 in W DW80
2 1/4 in L x 1 1/4 in W
S88
2 1/8 in. L x 5/8 in. W E24
2 1/8 in. L x 5/8 in. W
2 1/8 in L x 1 in W CD74
2 1/8 in L x 1 in W
2 in L x 1 1/4 W DW90
2 in L x 1 1/4 W
2 3/4 in L x 1 1/4 in W DW95
2 3/4 in L x 1 1/4 in W
1 in L x 3/4 in W DW3
1 in L x 3/4 in W
1 1/8 in L x 1/2 in W T6
1 1/8 in L x 1/2 in W
3/4 in L x 3/8 in W T12
3/4 in L x 3/8 in W
2 1/2 in L x 1 in W NA36
2 1/2 in L x 1 in W
1 1/2 in L x 1/2 in W Q1
1 1/2 in L x 1/2 in W
1 in L x 3/8 in W LF1
1 in L x 3/8 in W
5/8 in L x 3/8 in W T25
5/8 in L x 3/8 in W
5/8 in L x 3/8 in W T24
5/8 in L x 3/8 in W
1 1/4 in L x 3/8 in W T90
1 1/4 in L x 3/8 in W
7/8 in L x 3/8 in W T5
7/8 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S95
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S94
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S43
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S33
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S82
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S81
3/4 in L x 3/8 in W
2 in L x 1 1/4 in W NA51
2 in L x 1 1/4 in W
2 1/2 in L x 1 in W NA35
2 1/2 in L x 1 in W
3/4 in L x 3/8 in W S77
3/4 in L x 3/8 in W
3/4 in L x 3/8 in W S76
3/4 in L x 3/8 in W